Bağkur Engelli Emeklilik

Bağkur engelli emeklilik, bağkur özürlülük derecesine göre erken emekli olabilme şartları nelerdir, Bağkur özürlü emeklilik sorgulama ile ilgili diğer tüm şartlar ve ayrıntılar... Sosyal Güvenlik Kurumu BAĞ-KUR (4/B) sigortalılarından özürlü-engelli olduğu için başvuruda bulunanlarda SSK’lılar gibi erken emekli olabilme şartlarının taşımaları halinde başvuru yapma imkanı sundu. 

İlk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan özürlü emekliliğinden belirlenmiş oran ve şartlardan yararlanabileceklerdir.

Bağkur Özürlü Emeklilik İşlemleri ve Kanuni Dayanak

Özürlü emekliliğine ilişkin hükümlerin düzenlendiği 5510 sayılı yasanın 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası metni;

“Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

---- % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

----  % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.”

Böylecene 4-1(b) sigortalıları, yukarıdaki yazılı şartları taşımaları halinde engelli emeklisi olabilecektir.

Bağkur Malulen Emeklilikte Uygulama Nasıl Oluyor?

---- %60 Malullük için Müracaat Edenler:

SGK sağlık kurullarına, çalışma gücünün % 60’ını kaybettiğini  fakat  sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul olduğu anlaşılanlara,“çalışma gücünün % 60’ını kaybettiği anlaşıldı ise de, ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul olduğu anlaşılmıştır” şeklinde yazı verilir, bu yazı da SGK İl  müdürlüklerine gönderilir.

Bu yazıyı alan 4-1(b)’liler hemen engelli emekliliği şartı olan 15 yıl sigortalılık süresi ve 3960 günü olduğunda %60 ve üzerinde engelli olduğundan emekli aylığı alma hakkına sahip olacaktır.

Bunun içinde emekli aylığına müracaat ederlerse izleyen aybaşından itibaren emekli aylığı hakları doğacaktır.

---- Engel Oranının %60’ın Altında Olması Halinde:

4320 gün ve 4680 güne göre şartlar oluşacaktır.Bunun neticesinde malullük değil,engelli emeklilik şartı ile yeniden aylık bağlama başvurusunda bulunacaklar izleyen aybaşı itibariyle emekli aylığı bağlanacaktır.

---- % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

---- % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

Engelli Emekliliğinde Yaş Şartı Aranmıyor

Engelli emekliliği iş ve işlemlerinde en önemli avantajlardan biri yaş şartı bulunmamasıdır. Bunun yanında özür derecesi,sigortalılık süresi ve prim ödeme günü olmaktadır. Prim borcu olsa da sevki yapılacak masrafını sigortalı ödeyecektir. 4-1(b) sigortalıları SGK’ya engelli aylığı müracaatında sevk talebinde bulunursa sigortalılık süresi şartının yerine getirilmiş olması aranmaz. Sevk tarihinde yalnızca prim ödeme gün sayısı şartını taşıması yeterli bir kriter olacaktır.

Etiketler :
ZİYARETÇİ YORUMLARI Yorum Yap
Henüz yorum yapılmamıştır!

FACEBOOK YORUMLARI